រចនាសម្ព័ន្ធនៃទ្វាររបារឈើ – ចំណុចបង្កើតតម្លៃ

ផលិតផលធ្វើពីឈើធម្មជាតិមានតម្លៃថ្លៃណាស់។ បណ្តាលឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនស្វែងរកផលិតផលទ្វារផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃទាបជាងប៉ុន្តែនៅតែមានភាពធន់ល្អ។

Cua nhua go ghep thanh NG Y26

Cua nhua go ghep thanh cao cap NG Y80

🌟 ទ្វាររបារឈើ មិនត្រឹមតែពេញនិយមសម្រាប់សោភ័ណ្ឌភាព និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនៅច្រើនទីតាំង

🌟 ដោយសាររចនាសម្ព័នរបស់វា មានការពេញនិយម៖ 3 ផ្នែកសំខាន់ៗ៖ ស៊ុមទ្វារ ទ្វា និងគ្នៀប។

📍 ស៊ុមទ្វារផលិតពីឈើផ្លាស្ទិច ដែលជាផ្នែកជុំវិញទ្វារ ត្រូវបានដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើជញ្ជាំង។

📍 ទ្វារ៖ វាត្រូវបានផ្គុំពីរបារផ្លាស្ទិចមានក្រឡាឈើផ្សេងៗគ្នា។ រចនាប័ទ្ម និងការរចនាទ្វារនេះអាស្រ័យទាំងស្រុងលើរូបរាងរបស់ស៊ុមទ្វារ។

📍 គ្នៀប៖ គ្នៀបប្រើសម្រាប់បិទចន្លោះជញ្ជាំង និងស៊ុមទ្វារ។

👉 សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Fanpage ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សា និងតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ!

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍0818.400.400