សារៈសំខាន់នៃទ្វារសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះ

ទ្វារ​ជា​វត្ថុ​ដែល​បំបែកទី​លំហ​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​មួយ។ បន្ថែមពីលើតម្រូវការទាក់ទងនឹងតម្លៃ ម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់រូបយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការជ្រើសរើសទ្វារជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមដែលសមរម្យ ក៏ដូចជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់ទ្វារសម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ។

Cua go chong chay MDF melamine P1R8 2

Cua go HDF 1G C11

Cua go chong chay MDF Melamine P1R3 2302

ម៉ូដែលទ្វារផ្ទះពេញនិយមក្នុងឆ្នាំ 2022៖

🌟 ទ្វារប្លាស្ទិក Composite

🌟ទ្វារប្លាស្ទិក ABS របស់ប្រទេសកូរ៉េ

🌟ទ្វារឈើឧស្សាហកម្ម

🔥SaiGonDoor ធានាតជូនអតិថិជនអំពីគុណភាព និងតម្លៃនៃផលិតផល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គុណភាពនៃសេវាកម្មគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីចិត្ត។

👉🏻 ដូច្នេះហើយនៅចាំអីទៀត ឆាប់ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលទិញផលិតផលណាមួយ!

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍0818.400.400