ទ្វារដែកសម្រាប់ការពារភ្លើង TCC. P1G1a-1-C2

ហៅទៅអ្នកប្រឹក្សាឥឡូវនេះ ☎ 0818400400

SaigonDoor® កម្ពុជា។

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25% នៅពេលរចនានិងសាងសង់

គ្រឿងបន្លាស់ និងដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ (លើសពី 4 ឈុត)។

បរិច្ចាគគ្រឿងសង្ហារិមដ៏មានតម្លៃ 15 USD.

ឱកាសទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើកញ្ចប់សេវាកម្មធានារយៈពេល 5 ឆ្នាំ។

ហៅមកឥឡូវនេះ ☎ 0855.460.460 ដើម្បីទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយល្អបំផុត

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍0818.400.400