ទ្វារឈើផ្លាស្ទិក SUNGYU – ជាជម្រើសដំបូងរបស់ប្រជាជនកម្ពូជា

ទ្វារឈើផ្លាស្ទិក SUNGYU – ជាជម្រើសដំបូងរបស់ប្រជាជនកម្ពូជា 💯

បច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការទ្វារឈើកំពុងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់ចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផលិតផលទ្វារឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានតម្លៃទាបជាង។ ដោយយល់ពីបំណងប្រាថ្នានោះ Saigondoor បានដាក់ឱ្យដំណើរការទ្វារផ្លាស្ទិចឈើ Sungyu ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសមរម្យសម្រាប់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សភាគច្រើន។

Cửa nhựa Sungyu LX

Cửa nhựa Sungyu SYB

 ទ្វារផ្លាស្ទិកឈើ Sungyu ផលិតពីគ្រាប់ផ្លាស្ទិចបឋម និងឈុតឈើគុណភាពខ្ពស់។

ធន់នឹងទឹកល្អ ទម្ងន់ស្រាលជាងឈើធម្មជាតិ ពណ័ភ្លឺច្បាស់ មិនរលាស់ មិនច្រេះ។

មានក្រឡា និងពណ៌ដូចឈើពិត

ធន់នឹងទឹកល្អ ទម្ងន់ស្រាលជាងឈើធម្មជាតិ

ពណ៌ភ្លឺ មិនរលាស់ មិនរបក មិនមានសត្វល្អិតបំផ្លាញ។

តម្លៃទាបជាងឈើធម្មជាតិ

 សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Fanpage ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សា និងតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ!
———————————
ប្រព័ន្ធផ្សារទំនើប SAIGONDOOR វៀតណាម

គេហទំព័រ៖ https://saigondoor.asia/

អ៊មែល: [email protected]

Link ផ្ដល់ជូនតម្លៃទ្វារ Saigondoor: https://saigondoor.vn/category/bao-gia-cua/

Hotline ខណ្ឌ 2: 0853.400,400

Hotline Mobi ខណ្ឌ 7: 0818,400,400

Hotline Mobi ខណ្ឌ 9: 0828.400,400

Hotline Mobi ខណ្ឌ 12: 0886,500,500

Hotline ខណ្ឌ តឹនភូ: 0899,400,400

Hotline ខណ្ឌ ធូឌឹក: 0855.400.400

Hotline ផាមវ៉ាន់ដុង: 0824,400,400

Hotline កាន់ថើ: 0849,600,600

Showroom I: 511 លេវ៉ាន់លឿង, សង្កាត់តាន់ផុង, ខណ្ឌ 7, ក្រុងហូជីមិញ

Showroom II: 535 ដូស្វុនហើប, សង្កាត់ ផឿកឡុង B, ខណ្ឌ 9, ក្រុងហូជីមិញ

Showroom III: វឿនឡាយ,អានភូដុង, ខណ្ឌ 12, ក្រុងហូជីមិញ.

Showroom IV: 21 ផ្លូវជាតី 1K, សង្កាត់លីញស្វុន , ធូឌឹក, ក្រុងហូជីមិញ

Showroom V: 615 ផាមវ៉ាន់ដុង, សង្កាត់ហៀបប៊ីញចាន់ , ធូឌឹក, ក្រុងហូជីមិញ

Showroom VI: 669 ដូស្វុនហើប, សង្កាត់ ផឿកឡុង B, ខណ្ឌ 9, ក្រុងហូជីមិញ

Showroom VII: 94C 3/2 Street, សង្កាត់ហឹងឡើយ , នីញគៀវ, កាន់ថើ City

រោងចក្រ 1: 361 TX25, សង្កាត់ថាញស្វុន , ខណ្ឌ 12, ក្រុងហូជីមិញ

រោងចក្រទី 2៖ វ៉វ៉ាន់បឹច ឃុំ តាន់ថាញដុ ស្រុក គូជីទីក្រុងហូជីមិញ

រោងចក្រ 3: 60/3 ផ្លូវ 9, KP2, សង្កាត់អានបិញ, បៀនហ្វា, ដុងណាយ

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍0818.400.400