រចនាសម្ព័ន្ធលម្អិតនៃទ្វារប្លាស្ទិកស្នូលដែក

រចនាសម្ព័ន្ធលម្អិតនៃទ្វារប្លាស្ទិកស្នូលដែក

ដូចទ្វារដែលផលិតពីវត្ថុធាតុផ្សេងទៀត ទ្វារផ្លាស្ទីច uPVC ក៏នឹងមានសម្ភារៈដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្កើតជាសំណុំនៃទ្វារផងដែរ។ ក្នុងនោះរួមមានសម្ភារសំខាន់ៗ៖ ផ្លាស្ទិច uPVC គ្រឿងបន្លាស់ ស្នូលដែក កញ្ចក់ និងសម្ភារៈជំនួយមួយចំនួន៖ រ៉ន ខ្ចៅវីស កន្ត្រក ល.ល។

cua nhua loi thep3

cua nhua loi thep4

cua nhua loi thep5

cua nhua loi thep7

របារផ្លាស្ទិច uPVC:គឺជា ធាតុផ្សំដែលប្រើសម្រាប់សម្រាប់ផលិតស៊ុមពុម្ព​និងពុម្ពស្លាបទ្វារ។ នេះគឺជា ធាតុផ្សំសំខាន់ដើម្បីបង្កើតជាសំណុំនៃទ្វារស្រដៀងទៅនឹងអាលុយមីញ៉ូមឈើដែកជាដើម

គ្រឿងគ្រឿងបន្លាស់លោហ៖គឺជាផ្នែកដែលដាក់ភ្ជាប់នៅលើទ្វារដើម្បីជួយឱ្យទ្វារបើកបិតចេញ ចូល។ ទ្វារប្រភេទណាក៏ដោយ ត្រូវតែមានគ្រឿងបន្លាស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ហ៊ីង សោ សោរ ដៃ ដៃទ្វារ…

 ស្នូលដែកស័ង្កសី៖ គឺជាធាតុផ្សំដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងរបារប្លាស្ទិក uPVC ។ មានមុខងារនៃការបង្កើនភាពរឹងមាំ និងរក្សាគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ទ្វារ។

 កញ្ចក់៖ ក្នុងនាមជាតួទ្វារ វាគឺជាធាតុផ្សំដែលអាចជំនួសដោយវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតដូចជា បន្ទះបង្រួម បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម ឈើ… កញ្ចក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទៅលើទ្វារស្ទើរតែទាំងអស់ មិនមែនត្រឹមតែទ្វារដែកប្លាស្ទិកប៉ុណ្ណោះទេ។

រ៉ងជ័រ: ជាផ្នែកមួយដែលបង្កើនសមត្ថភាពផ្សាភ្ជាប់នៃទ្វារ ដើម្បីការពារទឹក ធូលី បង្កើនសមត្ថភាពការពារសម្លេង និងការពារកំដៅ។

ខ្ចៅ: គឺជាផ្នែកតភ្ជាប់រវាងគ្រឿងបន្លាស់ និងស្នូលដែក។

ត្រជាកមុំ គឺជាផ្នែកមួយដែលតភ្ជាប់របារផ្ដុំរូបដើម្បីបែងចែក និងពង្រឹងការតភ្ជាប់សម្រាប់ជ្រុងទ្វារ។

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍0818.400.400