សមត្ថភាពរបស់រោងចក្រ

សមត្ថភាពធនធានមនុស្សត្រូវបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់

ភាពខ្លាំងនៃធនធានមនុស្សគឺជាអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចជួយបាន ប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្វីដែលបង្កើតបានជាភាពជោគជ័យរបស់ SaiGonDoor នាពេលថ្មីៗនេះ។ កត្តាធនធានមនុស្សតែងតែផ្តោតសំខាន់ និងជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាទៅអនាគត។
ក្នុងនាមជាសហគ្រាសមួយក្នុងចំណោមសហគ្រាសដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្តល់ទ្វារឈើ។ ទ្វារផ្លាស្ទិច… កត្តាមនុស្សគឺជាអ្វីដែលអាជីវកម្មតែងតែផ្តោតលើ។ ដោយសារតែមនុស្សបានអភិវឌ្ឍ ពួកគេអាចផ្សព្វផ្សាយ និងនាំផលិតផលទៅកាន់មនុស្សថ្មី និងដៃគូ។
ជាឧទាហរណ៍ អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែចាប់យកចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់បុគ្គលិករបស់គាត់។ ពីទីនោះ ពួកគេអាចជួយពួកគេឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេ និងជួយយកឈ្នះលើភាពទន់ខ្សោយដែលពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងនៅពេលនេះ។
ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មមួយក្នុងចំណោមអាជីវកម្មដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ផលិតផលទ្វារ បុគ្គលិកម្នាក់ៗត្រូវតែមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដអំពីខ្សែទ្វារដែលអង្គភាពកំពុងផ្តល់។ ពីទីនោះ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដោយទំនុកចិត្តតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមមធ្យោបាយដ៏ស្ទាត់ជំនាញបំផុត។ នេះក៏ជួយឱ្យអាជីវកម្មធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរ។ កុំផ្តោតតែលើផលិតផល តែត្រូវភ្លេចថាវាជាសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកដែលនាំផលិតផលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។
សង្ឃឹមថាក្នុងពេលខាងមុខ សមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់ទ្វារឈើ Saigon នឹងត្រូវបានផ្តោតឥតឈប់ឈរ និងវិនិយោគបន្ថែមទៀត។ នេះគឺជាទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលអាជីវកម្មណាមួយគួរតែផ្តោតលើដើម្បីនាំម៉ាករបស់ពួកគេទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់។